Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου

Ο μαθητής στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ, συνειδητοποιεί τις απαιτήσεις και μαθαίνει να βάζει στόχους, να διαχειρίζεται το χρόνο και το διάβασμά του για να τους πετύχει, ενώ ανακαλύπτει τις κλίσεις του και εντοπίζει τον μαθητικό του προσανατολισμό.

  • Κατανοεί πιο δύσκολες και θεμελιώδεις γνωστικές έννοιες.

  • Διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο & τρόπο διαβάσματός του.

  • Καλύπτει κενά που τυχόν υπάρχουν.

  • Δίνει τις πρώτες του γραπτές εξετάσεις.

  • Η Α’ Λυκείου είναι μια απαιτητική χρονιά καθώς ο βαθμός δυσκολίας της παράδοσης, του διαβάσματος και της εξέτασης των μαθημάτων αυξάνεται αισθητά σε σύγκριση με το Γυμνάσιο. Στη συγκεκριμένη τάξη οι μαθητές λαμβάνουν γνώσεις που θα θεωρηθούν δεδομένες για την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.  Γι’ αυτό και το φροντιστήριό μας αποβλέπει στο να βοηθήσει τους μαθητές να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις που τους παρουσιάζονται και να αφομοιώσουν με τον καλύτερο τρόπο την ύλη που διδάσκονται. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες ανά βδομάδα παρατίθεται παρακάτω.
  • Η Β’ Λυκείου είναι μια καθοριστική χρονιά, αφού ο μαθητής κάνει την πρώτη σημαντική επιλογή του διαλέγοντας την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η οποία στην συνέχεια θα του ανοίξει συγκεκριμένες πόρτες και δυνατότητες για τμήματα και σχολές. Φυσικά οι απαιτήσεις των μαθημάτων αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, το φροντιστήριο μας κάνει το επόμενο βήμα και συνδυάζει την ολόπλευρη στήριξη του μαθητή για την Β’ Λυκείου με μια ουσιαστική και στοχευμένη προετοιμασία του για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Έτσι οι μαθητές μας πραγματοποιούν μια εξαιρετικά ομαλή μετάβαση στη Γ’ Λυκείου, γεγονός που μειώνει κατά πολύ το άγχος τους και θεμελιώνει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις τους.
  • Η Γ’ Λυκείου είναι η πιο κρίσιμη χρονιά για τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στο άγχος και την προετοιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ωστόσο, καθώς το 90% των μαθητών μας έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της ύλης μέσω του προγράμματος προετοιμασίας από την Β’ Λυκείου και έχει ολοκληρώσει την θερινή προετοιμασία, η χρονιά μετατρέπεται με μία μεθοδική και άρτια οργανωμένη διαδικασία που ωθεί τους μαθητές μας να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύχουν τον τελικό στόχο, τη σχολή που επιθυμούν.
Α’ Λυκείου
Άλγεβρα 3 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρα
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Σύνολο 10 ώρες
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Άλγεβρα 2 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού* 2 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2 ώρες
Φυσική Γενικής Παιδείας* 2 ώρες
Χημεία* 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Σύνολο  12 ώρες

*Από τον Ιανουάριο ξεκινάει η προετοιμασία για την Γ Λυκείου με αναπροσαρμογή των μαθημάτων.

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Άλγεβρα 2 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού** 2 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2 ώρες
Φυσική Γενικής Παιδείας* 2 ώρες
Χημεία* 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Σύνολο  12 ώρες

*Από τον Ιανουάριο ξεκινάει η προετοιμασία για την Γ Λυκείου με αναπροσαρμογή των μαθημάτων.

**Από τον Ιανουάριο αντικαθίσταται από την Βιολογία Γ λυκείου.

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Άλγεβρα 2 ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2 ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2 ώρες
ΑΟΘ Γ Λυκείου 2 ώρες
ΑΕΠΠ Γ Λυκείου 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες
Σύνολο  12 ώρες
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά 5 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Φυσική 5 ώρες
Έκθεση 3 ώρες
Σύνολο  17 ώρες
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Βιολογία 4 ώρες
Χημεία 4 ώρες
Φυσική 5 ώρες
Έκθεση 3 ώρες
Σύνολο 16 ώρες
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά 5 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 3 ώρες
Έκθεση 3 ώρες
Σύνολο  14 ώρες