Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Το Γυμνάσιο αποτελεί το πρώτο και πολύ κρίσιμο σκαλοπάτι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι η περίοδος κατά την οποία ο μαθητής θα μάθει για πρώτη φορά να:

  • Κατανοεί πιο δύσκολες και θεμελιώδεις γνωστικές έννοιες.

  • Διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο & τρόπο διαβάσματός του.

  • Καλύπτει κενά που τυχόν υπάρχουν.

  • Δίνει τις πρώτες του γραπτές εξετάσεις.

Βασικό μέλημα του φροντιστηρίου μας είναι να διδάξουμε τους μαθητές μας να μελετούν σωστά και αποδοτικά και κυρίως να αντιμετωπίσουν την μαθησιακή διαδικασία σαν κάτι ευχάριστο και ωφέλιμο που θα τους χρησιμεύσει για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων τους. Τα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες ανά βδομάδα παρατίθενται παρακάτω. Σημειώνεται ότι κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος του προγράμματος ανάλογα πάντα τις ανάγκες του.

Α’ Γυμνασίου
Μαθηματικά 2 ώρες
Φυσική 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
Σύνολο 7 ώρες
Β’ Γυμνασίου
Μαθηματικά 2 ώρες
Φυσική 1 ώρα
Χημεία 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
Σύνολο 8 ώρες
Γ’ Γυμνασίου
Μαθηματικά 2 ώρες
Φυσική 2 ώρες
Χημεία 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Αρχαία 2 ώρες
Σύνολο 9 ώρες