Οι επιτυχόντες

του φροντιστηρίου ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

είναι η εγγύηση που μας συνοδεύει.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Σχολή Εισαγωγής
1 Μπιμπισίδης Ν. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
2 Γιαννακίδης Μ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
3 Κοστικίδου Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
4 Μίχου Δ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
5 Γιαννακίδου Σ. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
6 Τσακαλίδης Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
7 Φωτίου Χ. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
8 Ποτίδης Κ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
9 Τζανάκη Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
10 Δήμου Ν. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο Σχολή Εισαγωγής
1 Σταματίδης Κ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
2 Τζαβελακόπουλος Γ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
3 Παρασκευόπουλος Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
4 Δαμιανάκης Π. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
5 Μυστακίδου Σ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
6 Σοφιανίδου Μ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)